DigIT-Udruga za informatiku

DigIT - Udruga za informatiku

Udruga DigIT je neprofitna udruga građana, koja promiče informatiku, informatičke tehnologije,
timski rad te tehničku kulturu.

Udruga DigIT je dragovoljna, neprofitna pravna osoba koja članstvo i prava članova uvjetuje isključivo informatičkim sklonostima.

Članstvo u Udruzi

Članstvo može biti redovito, pridruženo i počasno.
Članom Udruge može postati svaka osoba, koja je zainteresirana za sudjelovanje u radu udruge.
Članom Udruge može postati ispunjavanjem pristupnice u našem Online registru

Djelatnost Udruge

1. savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranim za informatičke tehnologije,
2. prihvat mladeži i razvijanje njihovog interesa za informatičke tehnologije,
3. edukacija mladeži i roditelja za sigurno korištenje i primjenu Interneta,
3. informatičko osposobljavanje i edukacija osoba starije životne dobi,
4. suradnja s državnim organima i organima lokalne samouprave,
5. suradnja s institucijama i ustanovama, školama i fakultetima,
6. okupljanje građana koji se bave ili koriste Internetom,
7. poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene Interneta,
8. aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih Internet tehnologija,
9. organizacija seminara, predavanja i radionica o internet tehnologijama,
10. organizacija seminara, predavanja i radionica o informatičkim tehnologijama
11. informatička podrška drugim udrugama, tvrtkama i obrtima i fizičkim osobama.

Financiranje udruge

Udruga se financira iz sredstava članarine, donacija, dotacija, poklona, nasljedstva i sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Udruga se financira i od prihoda od izdavačke i medijske djelatnosti prihodima iz drugih zakonitih izvora.

Svaka prikupljena sredstva koriste se isključivo za nesmetan rad i razvoj udruge. Poslovanje se obavlja isključivo putem žiro–računa Udruge:
Poštanska banka: HPB HR71 2390001-1100630045

Registracija udruge

Udruga DigIT registrirana je kod nadležnog tijela državne uprave dana 04. prosinca 2012. godine kojim je stekla svojstvo pravne osobe. Matični broj udruge je 02945487, udruzi Digit dodjeljen je OIB: 35024111585 te RNO broj.0225837