DigIT-Udruga za informatiku

Ispunite obrazac za registraciju članova:

Pristupnica za fizičke osobe - online pristupnica za registraciju
Obrazac je namijenjen registraciji fizičkih osoba. Prijavnicu možete ispuniti putem naše online forme. Za malodobne članove dobna granica je 15 godina i potreban je pisani pristanak roditelja. Nakon što zaprimimo vašu prijavnicu na vašu e-mail adresu poslati ćemo daljine upute za završetak registracije.
Pristupnica za obrte i slobodna zanimanja - online pristupnica za registraciju
Obrazac je namijenjen za registraciju obrta i slobodnih zanimanja odnosno njihovih predstavnika . Prijavnicu možete ispuniti putem naše online forme. Nakon što zaprimimo vašu prijavnicu na vašu e-mail adresu poslati ćemo daljine upute za završetak registracije.
Pristupnica za pravne osobe - online pristupnica za registraciju
Obrazac je namijenjen za registraciju pravnih osoba odnosno njihovih predstavnika.
Prijavnicu možete ispuniti putem naše online forme. Nakon što zaprimimo vašu prijavnicu na vašu e-mail adresu poslati ćemo daljine upute za završetak registracije.
Pristupnica za udruge - online pristupnica za registraciju
Obrazac je namijenjen za registraciju udruga – pridruženih članica odnosno njihovih predstavnika. Prijavnicu možete ispuniti putem naše online forme. Nakon što zaprimimo vašu prijavnicu na vašu e-mail adresu poslati ćemo daljine upute za završetak registracije.
Prijavnicu ispunite klikom na ikonu!
Odluku o visini članarina za 2015 godinu možete preuzeti klikom ovdje