DigIT-Udruga za informatiku
Sustav za evidenciju radnog vremena:

O sustavu

Prema pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o
radnom vremenu dužni ste voditi evidenciju za svakog
djelatnika ili volontera kojemu je isplaćena dnevnica, satnica ili plaća.

Naš sustav zadovoljava sve stavke pravilnika, sustav pamti svaku sekundu, kada se volonter ili djelatnik prijavi i odjavi te daje detaljan izvještaj o radnom vremenu i mjestu rada.

Sustav za evidenciju radnog vremena
Sustav za evidenciju radnog vremena
Mogućnosti

U sustavu se može podesiti više lokacija ili poslovnica pa čak i ulaza na koji je djelatnik ili volonter ušao te kasnije izašao.
Vama kao administratoru daje precizan uvid o satnici, kretanju djelatnika ili volontera te trenutno stanje nalazi li se djelatnik ili volonter na radnom mjestu te na kojem radnom mjestu se nalazi.

Dodatne mogućnosti

U sustav se možete prijaviti putem jednostavne šifre ili skeniranjem PVC iskaznice s bar kodom, QR kodom, magnetnom trkom ili beskontaktnom karticom. Naravno sukladno vašim financijskim mogućnostima izabrat ćete koji vam način odgovara!

Sustav za evidenciju radnog vremena
Sustav za evidenciju radnog vremena
Komercijalna verzija programa

Komercijalna verzija programa namijenjena je za potrebe sportskih i drugih klubova koji nisu članovi udruge Digit. Aplikacija je bazirana na Web platformi i moguća je instalacija na bilo koji Web hosting čime postaje sastavni dio web stranica.


Ovisno o zahtjevima klijenta aplikacija može biti dio našeg sustava putem kojeg je osigurana nadogradnja sustava, u slučaju da se aplikacija instalira na hosting klijenta svaka nadogradnja se naplaćuje prema važećem cjeniku.