DigIT-Udruga za informatiku
Sustav za interno bankarstvo:
O sustavu

Sustav je razvijen za potrebe naše udruge kako bi naši članovi razmjenjivali odnosno plaćali usluge koje nude drugi članovi. Za potrebe bankarstva razvili smo i vlastitu valutu “Digit”. Apoene digita možete vidjeti na našoj Web stranici i služe prvenstveno kao zahvala za donaciju iznosa u vrijednosti apoena!.

Sustav za interno bankarstvo
Sustav za interno bankarstvo
Mogućnosti

Naknadno je sustav nadograđen kao sustav za skupljanje
bodova kod nekih naših članova. Njihovi kupci ispunjavaju
zahtjev za “Karticu vjernosti” koju koriste za skupljanje
bodova koje naknadno mogu zamijeniti za popuste ili robu i usluge koje naš član prodaje u svojem privatnom
poslovanju.

Dodatne mogućnosti

Za potrebe sustava naša udruga nabavila je printer za
izradu PVC kartica vjernosti, članskih iskaznica te drugih
kartica na zahtjev naših članova. Kao zasebnu uslugu možemo Vam ponuditi i izradu personaliziranih članskih iskaznica.

Sustav za interno bankarstvo
Sustav za interno bankarstvo
Komercijalna verzija programa

Komercijalna verzija programa namijenjena je za potrebe pravnih osoba koji nisu članovi udruge Digit. Aplikacija je bazirana na Web platformi i moguća je instalacija na bilo koji Web hosting čime postaje sastavni dio web stranica.


Ovisno o zahtjevima klijenta aplikacija može biti dio našeg sustava putem kojeg je osigurana nadogradnja sustava, u slučaju da se aplikacija instalira na hosting klijenta svaka nadogradnja se naplaćuje prema važećem cjeniku.