DigIT-Udruga za informatiku

Zahvaljujemo:

Zahvaljujemo se tvrtki VIPnet d.o.o. na još jednoj donaciji prijenosnog računala koja će uvelike olakšati terenski rad i prezentaciju naših proizvoda i usluga na terenu. Isto tako to je prvo prijenosno računalo za potrebe Informatičke učionice 2015.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.vipnet.hr i nabavite i Vi nešto za sebe!
Ponovo zahvaljujemo tvrtki JYSK d.o.o na odobrenom velikom popustu prilikom kupnje stolica za potrebe naše informatičke učionice.
Posebne zahvale gospodinu Igoru Opačiću na podršci i realizaciji popusta.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.jysk.com i pronađite nešto za sebe!
Zahvaljujemo tvrtki Nestec d.o.o. na donaciji vrlo kvalitetnih i pouzdanih antivirusnih programa eScan AntiVirus za potrebe naše informatičke učionice. Posjetite Web stranice tvrtke Nestec ( www.nestec.hr ) i iz njihovog širokog asortimana, uz  povoljne cijene i „IT Distribution with personality“ izaberite nešto za sebe!
Još jednom se zahvaljujemo tvrtki Terrakom d.o.o. na novčanoj donaciji kojom su omogućili završetak projekta "Informatička učionica".
Posebne zahvale Gospodinu Borisu Levenskom na realizaciji novčane donacije.
Posjetite web stranice tvrtke: www.terrakom.net i pretplatite se na najpovoljniji paket interneta, telefonije i televizije na tržištu.
Zahvaljujemo se tvrtki Logitech ( Nulaosam d.o.o.) na donaciji 4 miša za potrebe informatičke učionice
Posebne zahvale Gđi. Danki Prah i G.Ivoru Matiću na podršci i realizaciji preuzimanja doniranih predmeta.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.logitech.com i pronađite najbolju periferiju za sebe!
Zahvaljujemo se tvrtki D-Link Adria d.o.o. na donaciji mrežne opreme za potrebe naše informatičke učionice
Posebne zahvale gospodinu Tvrtku Ljubiću na podršci i preuzimanju doniranih predmeta.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.dlink.com i pronađite mrežnu opremu za dom i tvrtku!
Zahvaljujemo se tvrtki FED d.o.o na donaciji reklamnog pulta za potrebe promocije udruge na javnim mjestima.
Posebne zahvale gospodinu Davoru Ferdebaru na realizaciji.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.fed.hr i ispišite nešto velikog formata!
Zahvaljujemo se tvrtki JYSK d.o.o na odobrenom velikom popustu prilikom kupnje stolica za potrebe naše informatičke učionice.
Posebne zahvale gospodinu Kruni Vukušiću na podršci.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.jysk.com i pronađite nešto za sebe!
Zahvaljujemo se tvrtki VIPnet d.o.o. na donaciji dvaju prijenosna računala koja će uvelike olakšati terenski rad i prezentaciju naših proizvoda i usluga na terenu.
Posjetite web stranicu tvrtke: www.vipnet.hr i nabavite i Vi nešto za sebe!
Zahvaljujemo se tvrtki Video Interaktiv d.o.o. na donaciji projektora i projektorskog platna za potrebe informatičkih radionica. Posebne zahvale gospodinu Krešimiru Požariću na realizaciji preuzimanja projektora i platna.
Posjetite web stranice tvrtke: www.video-interaktiv.hr i nabavite svoj projektor po super cijenama!
Zahvaljujemo se tvrtki VIDI-TO d.o.o. na donaciji velikog broja časopisa VIDI. Posebne zahvale gospođi Sanji Kapetanović na organizaciji i pomoći pri realizaciji preuzimanja časopisa.
Posjetite web stranice tvrtke: www.vidi.hr i nabavite svoj primjerak časopisa!
Zahvaljujemo se tvrtki BUG d.o.o. na donaciji velikog broja časopisa BUG, Mreža i Enter. Posebne zahvale gospođi Vesni Ujaković na organizaciji i pomoći pri realizaciji preuzimanja časopisa.
Posjetite web stranice tvrtke: www.bug.hr i nabavite svoj primjerak časopisa!
Zahvaljujemo se Zagrebačkom holdingu podružnica ZGOS na donaciji laserskog pisača. Posebne zahvale gospođi Mariji Novosel na organizaciji i pomoći pri realizaciji preuzimanja doniranog predmeta
Posjetite web stranice tvrtke: www.zgos.hr
Zahvaljujemo se tvrtki Terrakom d.o.o. što su nam u najkraćem mogućem roku omogućili optički priključak na Internet. Posebne zahvale gospodinu Andreju Kalanoviću koje je odobrio cijeli projekt i gospodinu Ivanu Hrenu na podršci!
Posjetite web stranice tvrtke: www.terrakom.net
Zahvaljujemo se tvrtki Digital Data d.o.o. što nam donirala program za robno i financijsko poslovanje udruge. Posebne zahvale gospodinu Mirku Furdi na podršci u radu s programom! Posjetite web stranice tvrtke: www.digitaldata.hr
Zahvaljujemo se tvrtki KIF-PRO d.o.o. što nam omogućila besplatno korištenje poslovnog prostora potrebnog za poslovanje udruge. Posebne zahvale gospođi Maji Bovogović! Posjetite web stranice tvrtke: www.kif-pro.hr
Zahvaljujemo se tvrtki Studio na besplatnoj izradi ove Web stranice koja je neophodna za daljnji rad udruge. Posjetite web stranice tvrtke: www.studio.hr